พื้นที่การให้บริการ

ครอบคลุม 19 จังหวัด

นิคมอุตสาหกรรมในแถบภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ

ส่งถึงบริษัท/โรงงานปลายทางมากกว่า  15,000 ราย

 • กรุงเทพ
  • นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  • นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  • นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
  • นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ 2)
 • จังหวัดสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  • นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
  • นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
 • จังหวัดสระบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
  • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  • นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
 • จังหวัดชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
  • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • จังหวัดปราจีนบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี
 • จังหวัดระยอง
  • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
  • นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
  • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
  • นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
  • นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ เอเชีย เทอร์มินัล
  • นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
 • จังหวัดลำพูน
  • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
  • นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
  • นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2

หมายเหตุ :

 1. วันทำการ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์
 2. ระยะเวลาในการจัดส่งต่อหนึ่งจุดหมาย จะต้องไม่เกิน 20 นาทีนับจากเวลาที่พนักงานของ เฟิร์สลี่ จำกัดไปถึงจุดหมาย
 3. การจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละพื้นที่