ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานใหญ่

บริษัท เฟิร์สลี่ จำกัด

99/107 หมู่ 2  ตำบล คลองหนึ่ง  อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ +66 2 191 4651

โทรสาร +66 2 191 4592  Call center +66 83 132 0831

สาขาภาคเหนือตอนบน

210 ม.4   ตำบล เวียงยอง  อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน 51000

โทรศัพท์ +66 80 495 5165

 สาขา ภาคเหนือตอนล่าง-1

156/1 หมู่ 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53170

สาขา ภาคเหนือตอนล่าง-2

ตำบล ศรีเทพ  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์ 67170

สาขาภาคตะวันออก

23/199 หมู่ 1  ตำบล นาป่า  อำเภอ เมือง  จังหวัด ชลบุลี 20000

โทร 66 81 840 0906

ติดต่อผ่านเว็บไซต์